Концепция, разработване и използване на on-line курс. Колаборативно обучение със средствата на Moodle.
(E-learning)

 Ce cours nécessite une clef d'inscription

Това обучение е предназначено за всички преподаватели от ВУЗ, както и за служителите, на които се налага да организират електронно и дистанционно обучение в своите институции.

Ce cours nécessite une clef d'inscription